Пишете ни

връзка с нас:

office@deamedicals.com

За връзка с нас

Обадете ни се:

+359 889 811112

Добре дошли в

Медицински Център ДЕА Медикълс

Медицински център “ДЕА Медикълс” е основан през месец август 2019 г. в град Кюстендил с основна цел: оказване помощ на търсещите медицински услуги лица, изискващи индивидуално отношение и грижа към пациента.

Екипът на Медицински център “ДЕА Медикълс” е формиран от най-високо квалифицирани и опитни медицински специалисти от различни области на медицината, които използват съвременно медицинско оборудване от висок клас, знания и опит, придобити във водещи лечебни заведения в страната и зад граница.

Др. Адриана Динчева

Кардиология, Вътрешни болести и Здравен Мениджмънт

Връзка с нас

+359 889 811112

+359 889 810 111

 

Mедицински услуги

Основната цел на МЦ Деа Медикълс е да предложи профилактика и ефективно управление на здравето на пациентите си. Дейността на Центъра е изцяло подчинена на стремежа за постоянно подобряване на организацията на работа, провеждане на профилактични и диагностични прегледи, в т.ч. с употребата на иновативни технологии

 

Кардиология

Медицински център ДЕА Медикълс разполага с високо квалифицирани кардиолози и съвременна апаратура за прецизна ранна диагностика на заболяванията на сърдечно – съдовата система.

Прочети още...

Физиотерапия

В Медицински център ДЕА Медикълс на всеки пациент се предлага индивидуална комплексна лечебно- оздравителна програма, включваща съвременни методи за диагностика и лечение и най-съвременните уреди за физиотерапия и рехабилитация.

Прочети още...

Допълнителни услуги

 

Съдова хирургия

Вътрешни болести

Кардиология

Образна диагностика

Ендокринология

Ревматология

Кинезитерапия

Ултразвукова диагностика

Нашата цел

Основната цел на МЦ Деа Медикълс е да предложи профилактика и ефективно управление на здравето на пациентите си. Дейността на Центъра е изцяло подчинена на стремежа за постоянно подобряване на организацията на работа, провеждане на профилактични и диагностични прегледи, в т.ч. с употребата на иновативни технологии.

About image
About image

Нашата мисия

Превенция, профилактика и лечение на болестите, промоция на здравето с цел повишаване продължителността и качеството на живота на пациентите. Приоритет на екипа на МЦ Деа Медикълс е грижа за здравето на всеки член от семейството – децата, родителите и възрастните – по всяко време на денонощието с помощта на нови технологии и иновативни методи на лечение, прилагани от водещи специалисти - в България и по света.

Нашата сила

Екипност и мулти-дисциплинарен подход за постигане на определената цел, синхрон конфиденциалност и етичност при лечението на всеки пациент.

About image
About image

Нашата визия

Визията на Медицински център ДЕА Медикълс е да бъде водещо лечебно заведение, което осигурява специализирана извънболнична медицинска помощ и социална грижа за пациентите си чрез набор от програми и дейности, високотехнологични решения, свързани с профилактика, диагностика и лечебен подход на световно ниво.

Европейски фонд за регионално развитие

Тази интернет страница е разработена с финансовата помощ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 и Европейски фонд за регионално развитие на ЕС, проект BG16RFOP002-2.024-1019 - "Подобряване на предприемачеството в сферата на специализираната извънболнична помощ", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството".

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност